Skip to main content

Taxaties

Curacao Exclusive is gespecialiseerd in het opmaken van Waardebrieven, beknopte- en uitgebreide taxaties en bouwopnames voor particuliere opdrachtgevers en commerciële opdrachtgevers.

De Tarieven

Uitgebreid rapport voor aanvraag hypotheek*

2.5‰* met minimum van Ang 689,- incl. OB

Uitgebreid rapport vanaf tekening (in afgebouwde staat)*

2.0‰* met minimum van Ang 689,- incl. OBB

Herbouwwaarde ten behoeve van Opstal verzekering*

2.0‰* met minimum van Ang 689,- incl. OBB

Beknopt rapport / waardebrief*

2.0‰* met minimum van Ang 636,- incl. OBB

Voorbeeld
Marktwaarde ANG 300.000,- , 2‰ is ANG 600,- , echter minimum is ANG 636,-. incl. OBB
Marktwaarde ANG 400.000,- , 2‰ is ANG 800,-

De minimale bedragen dienen vooraf betaald te worden. Het eventuele restant vindt plaats bij overhandiging rapport.

* promillage van de getaxeerde Marktwaarde

Een taxatie opdracht

Tijdsduur

Na het ontvangen van de benodigde stukken tussen 3 en 5  werkdagen.

Waarvoor heeft u een taxatie nodig?

 • Financieringsaanvraag (Marktwaarde / Executiewaarde / Herbouwwaarde) voor aankoop van kavel / kavel + nog te bouwen object / bestaand onroerend goed
 • Opstalverzekering (Herbouwwaarde)
 • Boedelscheiding (Marktwaarde / Executiewaarde)
 • nalatenschap door overlijden (Marktwaarde / Executiewaarde)
 • Bezwaar- beroepschriften
 • Vaststellen huurwaarde (Huurwaarde)
 • Stand van zaken

Welke waardes zijn er

Onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde)
De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het registergoed meest geschikte wijze, na beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, binnen een redelijk tijdsbestek.

Executiewaarde
De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Herbouwwaarde
De herbouwwaarde wordt omschreven als het bedrag benodigd voor de herbouw van de opstallen onmiddellijk.

Benodigde stukken bij bestaande bouw of kavel:

 • Eigendomsbewijs of akte van levering
 • meetbrief *
 • situatieschets
 • plattegrond

Benodigde stukken bij nieuwbouw:

 • eigendomsbewijs of akte van levering
 • meetbrief *
 • situatieschets
 • plattegrond*
 • begroting aannemer*

* verplicht

Taxatierapport

U ontvangt, na betaling, 1 origineel en 1 digitale versie.